tisdag, september 17, 2013

We Effect och kooperation

Det är We Effect som anordnar det praktikantprogram jag blivit antagen till. We Effect är en biståndsorganisation som jobbar med långsiktigt bistånd - hjälp till självhjälp. Deras huvudsakliga arbetsområden är jämställdhet, tillgång till mark, jordbruksutveckling och bostäder. Organisationen bytte namn i våras - tidigare hette den Kooperation utan gränser. Om ni någon gång har pantat flaskor/burkar på Coop så har ni kanske sett den gula bistånds-knappen? Trycker man på den så skänker man pengar till We Effect och Vi-skogen.

Kooperation handlar om att hjälpa varandra i grupp. Tillsammans är vi starka, står det på We Effects webbplats, och det är det som "vi-effekten" handlar om. Citerat från Wikipedia:

Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna i kooperativet både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ.

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem, precis som i en vanlig förening, har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat, och att den är öppen för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov, och där vinst ses som medel och inte som mål.

Jag kommer praktisera på EAFF (Eastern Africa Farmers Federation), vilket är en partnerorganisation till We Effect. EAFF jobbar med projekt inom jordbruksutveckling, och för att finansiera sina projekt så söker de pengar hos bland annat We Effect. We Effect i sin tur får pengar dels från Sida, och dels från egna insamlingar. Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) är en statlig myndighet som jobbar på uppdrag från Riksdagen och Regeringen för att minska fattigdomen i världen.* Det är också Sida som till stor del finansierar praktikantprogrammet. 

Imorgon kommer jag berätta mer om EAFF och vad jag kommer att göra på praktiken.

---
* Citat från sida.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar